(+45) 97 81 09 33

Skole og efterværn

Vi vægter skolen højt, og sørger for at hjælpe hvert enkelt barn igennem på bedste vis. Vi tilbyder personlig lektiehjælp inden for alle fagene, og vi sørger for at barnet er godt rustet til hver dag i skolen.

Vi tilrettelægger individuelle dags- og ugeprogrammer for børnene, så vi på den måde skaber de bedst mulige rammer for læring og struktur i dagligdagen.

Vi har en tæt kontakt med skolen, og der tages hånd om den respons, som skolen giver os.

Vi forsøger at udfordre barnet, og får det til at melde sig på banen i skolen, og ikke bliver glemt eller overset.

Efterværn for unge der fylder 18 år
Fjorden har mulighed for at tilbyde efterværn hvis en ung fortsat har brug for støtte og ikke er klar til at stå på egne ben ved det fyldte 18 år. Der udarbejdes en konkret plan for udslusning og støtte i en periode. Planen skal føre til, at den unge kan klare sig selv inden det fyldte 23 år.

Den unge kan bo på Fjorden eller udsluses til egen bolig i efterværnsperioden, og ofte kan der blive tale om en kombination.

Betaling for efterværn er en konkret individuel aftale mellem anbringelseskommune og Fjorden. Aftalen beskriver indhold, omfang og tidsperspektiv.

Kontakt os
I kan kontakte os på telefon 97 81 09 33 hvis I er interesserede i at høre mere om vores efterværn og skole.