Skole og efterværn

Vi vægter skolen højt

Personlig lektiehjælp inden for alle fagene

Vi vægter skolen højt og forsøger derfor, at hjælpe hvert enkelt barn igennem på bedste vis. Vi tilbyder personlig lektiehjælp inden for alle fagene, og vi forsøger at gøre barnet godt rustet til skolen.

Vi tilrettelægger individuelle dags- og ugeprogrammer for børnene, så vi på den måde skaber de bedst mulige rammer for læring og struktur i dagligdagen.

Vi har en tæt kontakt med skolen, og der tages hånd om den respons, som skolen giver os.

Efterværn for unge der fylder 18 år

Fjorden har mulighed for at tilbyde efterværn, hvis en ung fortsat har brug for støtte, og ikke er klar til at stå på egne ben ved det fyldte 18 år. Der udarbejdes en konkret plan for udslusning og støtte i en periode. Planen skal føre til, at den unge kan klare sig selv inden det fyldte 23 år.

Den unge kan bo på Fjorden opholdssted eller udsluses til egen bolig i efterværnsperioden.

Betaling for efterværn er en konkret individuel aftale mellem anbringelses kommune og Fjorden. Aftalen beskriver indhold, omfang og tidsperspektiv.

Kontakt os

I kan kontakte os på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I er interesserede i at høre mere om vores efterværn og skole.

Kontakt os og bliv klogere

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her