Pædagogiske tilgange

Ressourcefokuseret og anerkendende tilgang

Strukturpædagogisk tilgang

Fjorden er et socialpædagogisk opholdssted, hvor vi arbejder med en ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Vores pædagogik er blandt andet baseret på, at barnet/den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning. Rammen for arbejdet er præget af en strukturpædagogisk tilgang med vægt på relations arbejde.

Vi tager udgangspunkt i hvilket udviklingstrin barnet er på og vi anerkender dem for det de kan og det der lykkes.

Den anerkendende tilgang handler blandt andet om, at se på det der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på, at konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer, vi lærer ofte mere af vores succeser end af vores fejltagelser. Vi ønsker en forandring af adfærd og vejen dertil går gennem validering.

Udgangspunkt i det enkelte barn

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, vi søger at forstå og anerkende den måde verden ser ud på fra barnets perspektiv og dermed søger at forstå barnets mestringsstrategier. Forandringsprocessen sker gennem validering. Den anerkendende tilgang fokuserer på ressourcer, værdier og drømme.

Der stilles krav til barnet med udgangspunkt i de ressourcer og de forudsætninger barnet har. barnet bliver medinddraget så det derved kan udvikle evnen til selvforvaltning.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, vi søger at forstå og anerkende den måde verden ser ud på fra barnets perspektiv og dermed søger at forstå barnets mestringsstrategier. Forandringsprocessen sker gennem validering. Den anerkendende tilgang fokuserer på ressourcer, værdier og drømme.​

Der stilles krav til barnet med udgangspunkt i de ressourcer og de forudsætninger barnet har. Barnet bliver medinddraget så det derved kan udvikle evnen til selvforvaltning

Struktur pædagogiske tilgang

Den struktur pædagogiske tilgang giver barnet forudsigelighed og en genkendelighed hverdag, der tilbyder tydelige rammer og fortæller barnet hvad det skal i løbet af dagen. På den måde bliver hverdagen genkendelig og håndgribelig, og stress niveauet sænkes, fordi det skaber overblik og viden om hvad der skal ske.

Relations pædagogisk tilgang

Vi arbejder ud fra en relations pædagogisk tilgang, da vi gennem relationer til andre, danner vores eget selvbillede og egen identitet.

Ved god relation opnås større effekt af vores pædagogiske arbejde.

En af målsætning om, at relation mellem barn og voksen er ligeværdig, velvidende at relation altid vil være asymmetrisk – det er dermed altid den voksne, der har ansvaret for at relationen er konstruktiv og har den rette kvalitet.

Det er via god relation, at vi får kendskab til barnets udvikling og behov. Ved at vise respekt og åbenhed kan der skabes en positiv relation, som er med til at øge barnets selvværd.

Social læringstilgang

Vi arbejder med social læring, en tilgang hvor vi arbejder ud fra et menneskesyn og den grundholdning, at der er en række sociale normer og forståelse af disse. Vi støtter og guider barnet, så det får en forståelse for de sociale spilleregler, og hvordan man agerer i sammenspil med andre. Da dette skaber forudsætning for, at barnet kan fungere i samhørighed med sin omverden.

Vi tilstræber at alle medarbejdere gennemgår et KRAP kursus.

Kontakt os og bliv klogere

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her