Målgruppe​n

Opholdsstedet Fjorden er et godkendt opholdssted efter paragraf 66

Vi tilbyder kortere og længerevarende døgnophold

Opholdsstedet Fjorden er et godkendt opholdssted i henhold til Servicelovens paragraf 66 stk 1 nr. 5 for børn og unge, der har behov for ophold/ anbringelse uden for hjemmet.

Vi tilbyder kortere og længerevarende døgnophold til børn og unge i alderen 4- 18 år.

Børn og unge fra 4 til 18år med sociale og psykiske problemer, tilknytnings forstyrrelser, herunder omsorgssvigt og de følger et omsorgssvigt giver.

​Vi råder over 7 døgnpladser, hvoraf de 2 er godkendt som fleksible pladser der kan anvendes til aflastning, akut anbringelse eller indgå i fleksible løsninger i konkrete opgaver.

Vi modtager gerne søskende.

Vi tilbyder udslusning og efterværn i egen bolig.

Børnene kan være kendetegnede ved at have flere af nedenstående problemstillinger:

  • Har brug for en barndomsanbringelse med socialpædagogisk behandling og støtte
  • Sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder
  • Forstyrret kontaktform
  • Er understimuleret, som følge af omsorgssvigt traumer og ustabilitet i familien
  • Har været udsat for fysiske og psykiske overgreb
  • Har svært ved at fungere i forhold til fritidstilbud, skole, familie og kammerater
  • Har manglende tillid til voksne
  • Uklart selvbillede og lavt selvværd
  • Vanskeligheder ved at indgå forpligtende socialt samvær
  • Ustabilt netværk, manglende forståelse for sociale spilleregler og normer

Kontakt os og bliv klogere på paragraf 66

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her