(+45) 97 81 09 33

Målgruppen

Opholdsstedet Fjorden er et godkendt opholdssted i henhold til Servicelovens § 66 stk 1 nr. 5 for børn og unge, der har behov for ophold/ anbringelse uden for hjemmet.

Vi tilbyder kortere og længerevarende døgnophold til børn og unge i alderen 4- 18 år.

Børn og unge fra 4 til 18år med sociale og psykiske problemer, tilknytnings forstyrrelser, herunder omsorgssvigt og de følger et omsorgssvigt giver.

​Vi råder over 7 døgnpladser, hvoraf de 2 er godkendt som fleksible pladser der kan anvendes til aflastning, akut anbringelse eller indgå i fleksible løsninger i konkrete opgaver.

V i modtager gerne søskende.

Vi tilbyder udslusning og efterværn i egen bolig.

Børnene kan være kendetegnede ved at have flere af nedenstående problemstillinger:

– Har brug for en barndomsanbringelse med socialpædagogisk behandling og støtte
– Sociale, adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder
– Forstyrret kontaktform
– Er understimuleret, som følge af omsorgssvigt traumer og ustabilitet i familien
– Har været udsat for fysiske og psykiske overgreb
– Har svært ved at fungere i forhold til fritidstilbud, skole, familie og kammerater
– Har manglende tillid til voksne
– Uklart selvbillede og lavt selvværd​
– Vanskeligheder ved at indgå forpligtende socialt samvær
– Ustabilt netværk, manglende forståelse for sociale spilleregler og normer