(+45) 97 81 09 33

Forældre samarbejde

​Vi ved at børn og forældre er tæt forbundet, og det respekterer vi.

For at børn kan udvikle sig, mens de er på Fjorden, er det nødvendigt med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og medarbejdere på Fjorden. Vi er opmærksomme på at skabe et godt samarbejde.                                                                                                                                      

Vi ønsker et tæt samarbejde med både forældre og andre personer som har en rolle i barnets liv. Vi tilstræber, at forældre altid føler sig velkommen på Fjorden og oplever at de bliver hørt og forstået.

Det er vigtigt for os, at vi har et godt forældre samarbejde. Derfor lytter vi også til forældre og orienterer dem om barnets udvikling og hverdag på Fjorden.

Vi sætter stor pris på, at forældre kommer og besøger barnet. Vi er der samtidig til at yde støtte, hvis der skulle blive brug for det, både til barnet og til forældrene.

I vores forældre samarbejde tilbyder vi blandt andet, at hjælpe med at skabe en struktur i besøget samt lægge en plan for, hvilke aktiviteter familien kan foretage sig sammen.

Vi har forskellige aftaler med hvert enkelt barn og familie, for at sikre en så god trivsel som muligt.