Fjordens bestyrelse

Opholdsstedet Fjordens bestyrelse

Fem til syv medlemmer

Opholdsstedet Fjordens bestyrelse består af af fem til syv medlemmer, som udpeges på følgende vis:

  • 2 medlemmer udpeges af Jysk børneforsorg/Fredehjem
  • 2 medlemmer udpeges af Fonden Lemvig Børnehjem
  • 1-3 udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Den samlede bestyrelse sammensættes så der er viden og erfaring med socialfagligt og pædagogisk arbejde, økonomiske eller regnskabsmæssige kompetencer og ledelsesmæssige kompetencer. Derudover søges lokalområdet repræsenteret i størst muligt omfang.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften

Bestyrelsens udpegelsesperiode svarer til valgperioden for de kommunale råd. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften og skal medvirke til, at institutionen lever op til de værdier, som Jysk børneforsorg/Fredehjem står for.

  • Finn Bonnichsen Formand
  • Carsten Hermansen Næstformand
  • Ivan Børding
  • Hanne Sig Weibel
  • Steven Basnov

Kontakt os og bliv klogere

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her