(+45) 97 81 09 33

Fjordens bestyrelse​

Opholdsstedet Fjordens bestyrelse består af af fem til syv medlemmer, som udpeges på følgende vis:

* 2 medlemmer udpeges af Jysk børneforsorg/Fredehjem

* 2 medlemmer udpeges af Fonden Lemvig Børnehjem

* 1-3 udpeges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Den samlede bestyrelse sammensættes så der er viden og erfaring med socialfagligt og pædagogisk arbejde, økonomiske eller regnskabsmæssige kompetencer og ledelsesmæssige kompetencer. Derudover søges lokalområdet repræsenteret i størst muligt omfang.

Bestyrelsens udpegelsesperiode svarer til valgperioden for de kommunale råd. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften og skal medvirke til, at institutionen lever op til de værdier, som Jysk børneforsorg/Fredehjem står for.

​– Formand, Konsulent Ib Rønn, Hjortshøj
– ​Næstformand, Gunhild Jeppesen,Lemvig

​– Ivan Børding, Lemvig
– Carsten Hermansen, Nørre Nissum​

– Hanne Sig Weibel, Lemvig
​– Vibeke Windfeld Lund, Harboøre