(+45) 97 81 09 33

Fjordens bagland​

​Opholdsstedet Fjorden er en selvejende institution tilknyttet Foreningen Jysk Børneforsorg/ Fredehjem.

​Fjorden er oprettet og drevet af Jysk Børneforsorg/ Fredehjem i samarbejde med Fonden Lemvig Børnehjem i år 2000, og referere til en bestyrelse. Fjorden deltager i foreningens faglige miljø og fælleskab.

Foreningen Jysk børneforsorg / Fredehjem samarbejder med en lang række kommuner og tilbyder støttende og udviklende pædagogiske tilbud af høj faglig og etisk kvalitet til udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier. Det kristne menneskesyn er bærende for foreningens arbejde og udmøntes gennem foreningens kerneværdier:

Værdighed – fællesskab – livsudfoldelse – tillidsfulde relationer

www.facebook.com/jyskborneforsorg

www.jyskborneforsorg.dk