(+45) 97 81 09 33

Fjordens bagland​

​Opholdsstedet Fjorden er en selvejende institution tilknyttet Foreningen Jysk Børneforsorg/ Fredehjem.

​Fjorden er oprettet og drevet af Jysk Børneforsorg/ Fredehjem i samarbejde med Fonden Lemvig Børnehjem i år 2000, og referere til en bestyrelse. Fjorden deltager i foreningens faglige miljø og fælleskab.

Foreningen Jysk børneforsorg / Fredehjem samarbejder med en lang række kommuner og tilbyder støttende og udviklende pædagogiske tilbud af høj faglig og etisk kvalitet til udsatte og vanskeligt stillede børn, unge og familier.

Værdighed – ordentlighed – fællesskab – livsudfoldelse – tillidsfulde relationer

www.facebook.com/jyskborneforsorg

www.jyskborneforsorg.dk