De voksne

Personalet

Miljø med omsorg, tryghed, forudsigelighed og struktur

Her på Fjorden består personalet af et boende forstanderpar, samt 5 uddannede pædagoger og 4 faste vikarer.

Med udgangspunkt i relationen mellem voksne og børn sikres et miljø med omsorg, tryghed, forudsigelighed og struktur.

De voksne optræder med personlig autoritet, er til at stole på og svigter aldrig en aftale.​

Kontakt os og bliv klogere

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her