Dagligdagen

Vi skaber rammerne for en god og stabil rytme

På opholdsstedet Fjorden skaber vi rammerne for en god og stabil rytme i hverdagen således, at barnet kan passe sin skole, gå til fritidsinteresser, få besøg af kammerater, samt have et positivt og udviklende samvær med de voksne og de andre børn. Hos os er omsorg, tryghed, hjemlige rammer og en god atmosfære vigtige værdier og pædagogiske målsætninger.

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som arbejder målrettet på at skabe en så almindelig dagligdag som muligt for barnet/den unge, med hverdagsoplevelser omkring det at lave mad, gøre rent, vasketøj og købe ind.

Vi laver et dagsprogram og en ugeplan for det enkelte barn

Vi laver et dagsprogram og en ugeplan for det enkelte barn, i samarbejde med barnet, hvor de får medindflydelse og medansvar. Barnet får herigennem en forudsigelig og genkendelig hverdag, der er medvirkende til, at barnet kan få overskud og stressniveauet sænket. Derved kan koncentrere sig om andet. Vi tager udgangspunkt i barnets alder og hvilket udviklingstrin barnet er på, samt de kompetencer og ressourcer barnet har.

I ugeplanen vil der fremgå hvornår de skal i skole og hvornår de har fri. Hvornår de skal til en fritids aktivitet. Hvilken dag de har værelses oprydning og rengøring, de har en dag med køkkentjans, hvor de hjælper med at dække bord og efterfølgende rydde af efter maden.

Vi lægger stor vægt på:

  • At børnene lærer at omgås hinanden og afprøver redskaber til at takle konflikter.
  • At børnene hver dag møder forberedte, friske og udhvilet i skolen.
  • At børn og voksne så vidt muligt deltager i det lokale foreningsliv for at skabe kontakter og eventuelt venskaber udenfor opholdsstedet.

Vi bruger naturen og de aktiviteter der er omkring os

Vi er hvert år på flere kortere ferieture i Danmark.

Kontakt os og bliv klogere

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her