Aflastning

Forebyggende foranstaltning​

Professionel og kvalificeret aflastning

Aflastning som forebyggende foranstaltning jfr. serviceloven § 52 stk.3, nr.5.

Formålet med tilbuddet på Fjorden er at tilbyde professionel og kvalificeret aflastning til børn og unge samt deres forældre, netværksfamilier eller plejeforældre.

Vi bestræber os på, at aflastning på Fjorden bliver en god og udviklende oplevelse, ikke kun for barnet eller den unge, men for familien som helhed.

Vi ser aflastning som en positiv del af en kombineret indsats der har til formål, at sikre barnet og familien den bedst mulige støtte til at kunne opretholde et fungerende familieliv, hvor alle parter trives.

Aflastning kan iværksættes som en formaliseret foranstaltning, men også som et kortvarigt pusterum, når der er behov for det.

Vi oplever, at der er flere brudte forløb i familiepleje og forebyggende foranstaltninger i hjemmet. Vi oplever at søskende samvær vanskeliggøres af manglende rammer med støtte. Det peger i retningen af, at vi skal være endnu mere opmærksomme og tilbyde støttende foranstaltninger langt tidligere.

Fjorden kan ses som en afgrænset indsats i et forløb, der har som mål at få barnet tilbage til- eller vedblive i almenområdet, familien eller plejefamilien.

Jo tidligere vi yder støtte til familien, netværksfamilien eller plejefamilien desto større er muligheden for at eventuelle udfordringer ikke udvikler sig til problematikker, der kan udgøre en risiko for anbringelse eller brud i eksisterende anbringelse hos eksempelvis en plejefamilie.

Fleksibelt tilbud

Vi tilbyder aflastningstilbud skræddersyet efter den enkeltes behov med mulighed for rådgivning og sparring. Vi har erfaring med støttet samvær med forældre og støttet samvær med søskende. Vi tilbyder at stå for transporten.

Målgruppe

Børn 5-14 år som er hjemmeboende, anbragt i netværksfamilie, plejefamilie eller på døgninstitution.

Børn, der er omsorgssvigtede, tilknytningsforstyrrede, tidligt skadede, herunder evt. udsatte for overgreb og som har psykiske, sociale og følelsesmæssige problemer eller er udviklingstruede. Problemerne afspejles bl.a. i udad reagerende-, indadvendt- eller angstpræget adfærd.

Takst 2022

Pr. døgn: 2250 kr.

Kontakt os og bliv klogere

Vi er et socialpædagogisk opholdssted i Lemvig nær Herning og Holstebro, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her