(+45) 97 81 09 33

​Pædagogiske tilgange

Ressourcefokuseret og anerkendende tilgang:

På Fjorden arbejder vi med en ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Vores pædagogik er blandt andet baseret på, at barnet/ den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning. Rammen for arbejdet er præget af en strukturpædagogisk tilgang med vægt på relationsarbejde.

Vi tager udgangspunkt i hvilke udviklingstrin barnet er på og vi anerkender dem for det de kan og det der lykkes.
​Den anerkendende tilgang handler om at se på det der virker, og lade det være inspiration til endnu bedre løsninger. Tilgangen bygger blandt andet på, at konstruktiv opmærksomhed øger vores selvværd og giver os mere mod på nye udfordringer, vi lære ofte mere af vores succeser end af vores fejltagelser. Vi ønsker en forandring af adfærd og vejen der til går gennem validering.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, vi søger at forstå og anerkende den måde verden ser ud på fra barnets perspektiv og dermed søger at forstå barnets mestringsstrategier. Forandringsprocessen sker gennem validering. Den anerkendende tilgag fokuserer på ressourcer, værdier og drømme.

Der stilles krav til barnet med udgangspunkt i de ressourcer og de forudsætninger barnet har. barnet bliver medinddraget så det derved kan udvikle evnen til selvforvaltning.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, vi søger at forstå og anerkende den måde verden ser ud på fra barnets perspektiv og dermed søger at forstå barnets mestringsstrategier. Forandringsprocessen sker gennem validering. Den anerkendende tilgang fokuserer på ressourcer, værdier og drømme.​

Der stilles krav til barnet med udgangspunkt i de ressourcer og de forudsætninger barnet har. Barnet bliver medinddraget så det derved kan udvikle evnen til selvforvaltning

Strukturpædagogiske tilgang:
Den strukturpædagogiske tilgang giver barnet forudsigelighed og en genkendelighed hverdag, der tilbyder tydelige rammer og fortæller barnet hvad det skal i løbet af dagen og ofte også hvor de skal det henne. På den måde bliver hverdagen genkendelig og håndgribelig, og stressniveauet sænkes, fordi det skaber overblik og viden om hvad der skal ske. Barnet kan derved lettere orientere sig og overskuddet øges, dette giver barnet overblik og det kan derfor bedre koncentrere sig og bruge energi på andet.

Relations pædagogisk tilgang:
Vi arbejder ud fra en relations pædagogisk tilgang, da vi gennem relationer til andre, danner vores eget selvbillede og egen identitet.

Ved god relation opnås større effekt af vores pædagogiske arbejde.

En af målsætning om, at relation mellem barn og voksen er ligeværdig, velvidende at relation altid vil være asymmetrisk – det er dermed altid den voksne, der har ansvaret for at relationen er konstruktiv og har den rette kvalitet.

Det er via god relation, at vi får kendskab til barnets udvikling og behov. Ved at vise respekt og åbenhed kan der skabes en positiv relation, som er med til at øge barnets selvværd.trere sig og bruge energi på andet.

Social læringstilgang:
Vi arbejder med social læring, en tilgang hvor vi arbejder ud fra et menneskesyn og den grundholdning, at der er en række sociale normer og forståelse af disse. Vi støtter og guider barnet, så det får en forståelse for de sociale spilleregler, og hvordan man agere i sammenspil med andre. Da dette skaber forudsætning for, at barnet kan fungere i samhørighed med sin omverden.

Alle medarbejdere har gennemgået intern KRAP- uddannelse i 2017/2018.​