(+45) 97 81 09 33

​Dagligdagen

På opholdsstedet Fjorden skaber vi rammerne for en god og stabil rytme i hverdagen således, at barnet kan passe sin skole, gå til fritidsinteresser, få besøg af kammerater, samt have et positivt og udviklende samvær med de voksne og de andre børn. Hos os er omsorg, tryghed, hjemlige rammer og en god atmosfære vigtige værdier og pædagogiske målsætninger.

Vi arbejder derfor målrettet på at skabe en så almindelig dagligdag som muligt for barnet/den unge, med hverdagsoplevelser omkring det at lave mad, gøre rent, vasketøj og købe ind.

Vi laver et dagsprogram og en ugeplan for det enkelte barn, i samarbejde med barnet, hvor de får medindflydelse og medansvar. Barnet får herigennem en forudsigelig og genkendelig hverdag, der er medvirkende til, at barnet kan få overskud og stressniveauet sænket. Derved kan koncentrere sig om andet. Vi tager udgangspunkt i barnets alder og hvilket udviklingstrin barnet er på, samt de kompetencer og ressourcer barnet har.

I ugeplanen vil der fremgå hvornår de skal i skole og hvornår de har fri. Hvornår de skal til en fritids aktivitet. Hvilken dag de har værelses oprydning og rengøring, de har en dag med køkkentjans, hvor de hjælper med at dække bord og efterfølgende rydde af efter maden.

Vi lægger stor vægt på:
​– At børnene lærer at omgås hinanden og afprøver redskaber til at takle konflikter.
​– At børnene hver dag møder forberedte, friske og udhvilet i skolen.
– At børn og voksne så vidt muligt deltager i det lokale foreningsliv for at skabe kontakter og eventuelt venskaber udenfor opholdsstedet.​

Vi bruger naturen og de aktiviteter der er omkring os.
Vi er hvert år på flere kortere ferieture i Danmark.

Se billeder af hvordan dagligdagen ser ud hos Fjorden i galleriet nedenfor:​