Opholdsstedet Fjorden

Socialpædagogisk opholdssted i Lemvig nær Holstebro og Herning

Socialpædagogisk opholdssted med udgangspunkt i det enkelte barn

Vi er et socialpædagogisk opholdssted i Lemvig nær Herning og Holstebro med mulighed for aflastning og fleksible løsninger. Vi har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i det enkelte barn. Vi er godkendt i henhold til paragraf 66.

Opholdsstedet Fjorden ligger i Lemvig – tæt på Herning og Holstebro.

Godkendt iht. paragraf 66

Opholdsstedet Fjorden er godkendt iht. paragraf 66 og tilbyder trygge omgivelser og rammer til børn med særlige behov.​ Vi har fokus på at være beslutningsdygtige og omstillingsparate alt efter barnets individuelle behov. Læs mere om vores målgruppe her.

Formålet er at skabe en tryg base for det enkelte barn. Skabe positiv udvikling af barnets sociale, faglige og personlige kompetencer og evner

På Opholdsted Fjorden i Lemvig arbejdes der ud fra:

  • At give barnet støtte og mulighed for at mestre sit liv og få en så optimal tilværelse som mulig.
  • Gennem massiv opbakning, at føre det enkelte barn frem til en ungdomsuddannelse.
  • At barnet oplever de voksne som tydelige, anerkendende og forudsigelige personer, som i et samspil med barnet skaber grobund for trivsel og udvikling
  • At fremme barnets psykiske, følelsesmæssige og sociale udvikling
  • At støtte barnet i at indgå i sociale fællesskaber, så de oplever sig selv som værdifulde og betydningsfulde individer.
  • At give det enkelte barn de bedst mulige kompetencer for at varetage et selvstændigt liv. Herunder lægges der stor vægt på almindelig dagligdags læring.
  • Du kan læse mere om vores pædgogiske tilgange her.

Vi vægter hvert enkelt barn højt

For at give barnet den bedst mulige udvikling, vil vi sørge for at tilpasse en hverdag ud fra de ressourcer og de forudsætninger barnet har. Vi arbejder ud fra en relations pædagogisk tilgang, da barnet gennem relationer til andre danner deres eget selvbillede og egen identitet.

I samarbejde med barnet, hvor vi tager udgangspunkt i den kommunale handleplan, laver vi en struktur, der har tydelige rammer, der giver barnet en forudsigelig og genkendelig hverdag. Det vil altid ske i samarbejde med barnet, hvor de får medindflydelse og dermed medansvar for de indgået aftaler.

Vi arbejder ud fra et menneskesyn og den grundholdning, at der er en række sociale normer og spilleregler, hvor vi støtter og guider barnet i en forståelse af disse og hvordan de agere i sammenspil med andre. Der igennem får barnet mulighed for at mestre sit liv og få en så optimal tilværelse som muligt.

Socialpædagogisk opholdssted under paragraf 66 med stor fokus på læring

Vi lægger stor vægt på at de har fritidsinteresser og de deltager i nærmiljøets aktiviteter. Hvor vi støtte op omkring, at de får de optimale betingelser for at kunne deltage på lige fod med jævnaldrende, med deres forudsætninger.

Vi har stor fokus på læring og har et tæt samarbejde med skolen, hvor der er øje for det enkelte barns kompetencer og evner. Så vi gennem massiv opbakning, kan fører det enkelte barn igennem folkeskolen og frem til en ungdomsuddannelse.

Vi tager kærligt hånd om hvert enkelt barn, og sørger for at udvikle dette både socialt og i skolen. Vi vil forsøge at give barnet den optimale udvikling og skabe en platform, hvorfra barnet/den unge kan udvikle sig på egne præmisser.

Kontakt os eller besøg os i Lemvig nær Herning og Holstebro

Vi er et socialpædagogisk opholdssted, som har et tæt samarbejde med de i øjeblikket 5 kommuner som har børn anbragt hos os. Med placering i Lemvig har vi børn fra dette område såvel som Herning og Holstebro.

Vi kan kontaktes på telefon (+45) 97 81 09 33, hvis I vil høre nærmere om et socialpædagogisk opholdssted.

Se også Jysk Børneforsorg her